Mijn naam: Bernard Sietses

 

Geboren 21 februari 1945 te Andijk, Noord-Holland

Mijn vakgebied: pedagogiek / onderwijskunde.

 

Studies: Gereformeerde kweekschool te Amsterdam, pedagogiek MO-A en MO-B te Utrecht, doctoraal Pedagogische Wetenschappen te Leiden.

 

Na een paar jaar te hebben gewerkt als onderwijzer op een lagere school en leraar in het voortgezet onderwijs ben ik verder gegaan als docent aan de Chr. Pedagogische Academie -later Pabo- te Den Haag. Dit sinds 1973.

 

Mijn werk binnen de Ichthus Hogeschool is zeer gevarieerd: o.a. het verzorgen van colleges - zie de verschillende onderdelen van het pedagogiek programma, het ontwikkelen van nieuwe programma's, de nascholing van leraren in de basisschool en het organiseren van stages. Sinds 1 februari 2000 wordt een belangrijk deel van mijn taak bepaald door de co÷rdinatie van de deeltijdopleiding pabo.

 

Buiten eigen hogeschool ben ik actief als secretaris binnen het bestuur van de sector Hoger Onderwijs van de Onderwijsbond CNV. Ongeveer tien procent van mijn baan is hiervoor uitgetrokken. De onderwerpen die binnen zo'n organisatie aan de orde komen, zijn boeiend. Je bent betrokken bij de beleidsontwikkeling van o.a. lerarenopleidingen en basisscholen, waardoor je je 'gewone' werk in een breder kader kunt plaatsen.

 

Den Haag, 2000