Uit: HET FINANCIEEL DAGBLAD, 27 JUNI 2007

Achmea richt innovatiefonds

op zorgsector

 

Bundeling met ABN Amro en OPG

 

VAN ONZE REDACTEUR

AMSTERDAM - Achmea, ABN Amro en OPG stappen samen in een beleggingsfonds om commercieel gedreven innovatie in de zorg te stimuleren. De overheid stort de helft van de benodigde Ä 8 mln.

 

De drie partijen maakten dat giste≠ren bekend. Het Health Innovating Fund gaat investeren in bedrijfjes die nieuwe technologieŽn en behandelmethoden ontwikkelen. Daarbij moet gedacht worden aan slimme, praktische oplossingen en niet aan complexe medicijnen in de sfeer van biotechnologie of life sciences, aldus fondsmanager Dick Sietses in een toelichting.

Het fonds wordt ondergebracht bij Residex, de participatie maat≠schappij van Achmea.

Als voorbeeld noemt Sietses medische technologie om de opera≠tiekamer efficiŽnter te maken. Ook zogenaamde demotica, automati≠seringsconcepten waardoor patiŽn≠ten thuis in plaats van in een ver≠pleeghuis kunnen wonen, zouden zich uitstekend lenen voor een investering van het fonds.

Volgens de fonds manager is het initiatief uitgegaan van Achmea. De zorgverzekeraar ziet de markt≠werking in de gezondheidszorg oprukken. 'Daardoor is het niet meer een instantie naar wie de rekening wordt opgestuurd, maar wordt het bedrijf geacht als regis≠seur en spin in het web op te tre≠den.'

Er zijn echter nog niet veel on≠dernemende partijen in de zorg. De redenering is dat initiatieven voor≠al van onderop zullen komen, aldus Sietses. Het fonds dient om die ont≠wikkeling te stimuleren. ABN Amro is als grote klant en huis bank van Achmea een logische partner.

Dat medicijngroothandel en apotheekformule OPG ook is be≠naderd, is verrassender. Sietses noemt OPG ťťn van de weinige ondernemende partijen in de sec≠tor. Volgens een woordvoerder van OPG wil het bedrijf niet alleen marktleider zijn in omvang, maar ook in innovatie. 'Die komt toch van kleinere ondernemingen. We verwachten vooral veel te leren van start-ups over distributieconcep≠ten. Daar gaat het ons meer om dan om het rendement.'

Ook ABN Amro benadrukt bij monde van Miriam Dragstra, direc≠teur Healthcare & Public Sector, het strategische karakter van de investering. OPG participeert voor Ä 0,5 mln. Achmea en ABN Amro brengen samen Ä 3,5 mln in. De rest komt uit het TechnoPartner≠programma van het ministerie van Economische Zaken.

Volgens Sietses is Ä 8 mln toerei≠kend voor de verwachte 'deal flow ' in de komende 2,5 jaar.

 

 

 

 

 

Uit: Leeuwarder Courant, juni 2007

 

Fonds op jacht naar ideeŽn in de zorg

 

Durfkapitalisten steken maar weinig geld in innovatieve bedrijven in de zorg. Dat verbaast Dick Sietses van Residex in Ugchelen. Met hulp van derden wil hij er verandering in brengen.

 

Door Dick Offringa

 

UGCHELEN.

De kosten van de medische zorg rijzen de pan uit. Zorgpremies stijgen almaar. We worden ouder en hebben meer zorg nodig. Daarnaast willen we sneller en beter worden behandeld.

Dat vraagt om vernieuwing van producten en diensten. De ideeŽn daarvoor zijn er wel, maar bereiken onvoldoende de markt, veelal wegens gebrek aan geld. Onlangs maakten Achmea, OPG en ABN Amro bekend daaraan iets te doen, zij richtten het Health Innovation Fund op.

Het ministerie van economische zaken springt financieel bij. Dick Sietses van Residex, de beherende participatiemaatschappij voortgekomen uit Achmea, heeft zodoende Ä8 miljoen beschikbaar. De zoektocht naar potentiŽle kandidaten kan beginnen.

,,De eerste besprekingen met bedrijven zijn al begonnen. We verwachten binnen 2,5 jaar in tien tot twaalf bedrijven te participeren met risicodragend kapitaal'', aldus Sietses.

Het initiatief voor het fonds ligt bij Achmea. ,,De verzekeraar werd geregeld benaderd door jonge mensen met goede ideeŽn, maar kon daar niet mee uit de voeten.'' Om niet alle kansen op verbetering van de zorg, zowel qua kosten als behandeling, te verspelen, zocht Achmea een uitweg via het fonds.

Sietses zoekt de starters - het gaat uitsluitend om jonge Nederlandse bedrijven - vooral buiten universiteitskringen. ,,We zijn niet zozeer op medische ontwikkelingen gericht. We focussen ons op praktische oplossingen die effect hebben op de zorg.''

De plannen moeten rijp voor uitvoering zijn, aldus Sietses, ,,bedacht door goede ondernemers, die echter behoefte hebben aan kapitaal om ermee de markt op te kunnen gaan. Het bewijs dat de techniek werkt, moet er al zijn.''

,,Zo zijn we in gesprek met een ondernemer die brood ziet in een idee dat kant-en-klaar bij een ander bedrijf op de plank lag, maar dat er niet aan toekwam om het zelf op de markt te brengen. We praten ook met een ondernemer die onvoldoende geld heeft om zowel een product op de markt te kunnen brengen als de doorontwikkeling ervan te bekostigen.''

Sietses zegt in etappes in een bedrijf te zullen participeren. ,,Het gaat om projecten met een hoog risico.'' Zodra een project zijn bestaansrecht heeft bewezen, kan de investering van het fonds oplopen tot Ä750.000 per bedrijf.

Van liefdadigheid is geen sprake. ,,Het geld van economische zaken - Ä4 miljoen - is een lening die we moeten terugbetalen. We stellen gewoon rendementseisen.'' Het fonds verwacht circa acht jaar te participeren in een bedrijf. ,,De ervaring leert dat deze jonge bedrijven daarna worden opgekocht. We hopen dan te profiteren van de opbrengst.''