Generatie

 

 

 

 

geb. jaar

 

OVERZICHT GROENHOF

voorouders

Martje Groenhof

 

I

ca 1725

GERBEN DURKS GROENHOF

 

II

1762

BRUGT GERBENS (GROENHOF)

 

III

ca 1797

JACOB BRUGTS GROENHOF

 

IV

1821

BRUGT GROENHOF

 

V

1853

JACOB GROENHOF

 

VI

1878

JELLE GROENHOF

 

VII

1908

MARTJE GROENHOF

 

N.B. De namen in het rood hieronder zijn rechstreekse voorouders van Martje Groenhof

 

Bronnen:

1. Een paper van dertien getypte pagina’s, samengesteld door Rita Roosendaal en Carel de Boer, Enkhuizen.

2. Tresoar, Leeuwarden. http://www.tresoar.nl

3. Het speurwerk van Kees Roosendaal, zoon van Martje Groenhof, geb 1908 en Dirk Roosendaal.

 

Opmerking: Een generatie hiervoor zou kunnen zijn Durk Heeres of Herres (Groenhof) gehuwd met Corneliske Gerrits te Lutkewierum op 31- 05-1722.

 

GENERATIE 1

 

1. GERBEN DURKS GROENHOF

Geboren ca 1725 -1733 te Uiterwelinga, overleden voor 1811 bevestiging huwelijk 4 maart 1753 te Oudega Hervormde gemeente, Wymbritseradeel met TRIJNTIE BRUGTS uit Oppenhuizen, geboren ca 1731 te Oppenhuizen overleden 04-11-1822 te Hemeluner Oldeferd.

(trouwregister hervormde gemeente Oppenhuizen Uiterwellinga. dtb nr 881 1708-1810)

gestandaardiseerde namen GERBEN DIRKS en TRIJNTJE BRUCHTS.

 

KINDEREN UIT DIT HUWELIJK:

 

1) PIETJE GERBENS GROENHOF (dochter) neemt de achternaam aan in 1811 geboren ca 1754 te Jutrijp Hommes, gedoopt 17-03-1758, overleden 05-11-1825 oud 75 jaar (gehuwd) te Gaasterland, aangifte datum 06-11-1825 akte nr 30, huwt 26-10-1777 te Woudsend met PIETER TEEKES THEEKENS geboren ca. 1753 overleden 23-01-1835, aangifte datum 24-01-1835, oud 82 jaar (weduwnaar) te Gaasterland.

 

2) ANNEKE GERBENS GROENHOF (dochter), geboren ca. 1755   (Oppenhuizen) gedoopt 17-03 -1758 Jutryp Hommes,  overleden 23-09-1829  Hemeluner Oldeferd, huwt  08-06-1783; zij woont Eleahuizen met JOHANNES HARMENS BOELSMA, beroep Boer oud 32 jaar te Nijega, geboren 22-04 -1751 Nijega, gedoopt 25-04 -1751 Nijega, overleden 24-01 -1786 Nijega, zoon van Harmen Annes beroep boer en schoolmeester en Grietje Johannes

 

3) DURK GERBENS GROENHOF (zoon), geboren ca 1756 -1759, gedoopt 17-03 1758.

Opmerking: Bovengenoemde kinderen zijn allen op dezelfde datum gedoopt 17-03-1758.

 

4) CORNELISKE GERBENS GROENHOF (dochter), geboren 09-03-1760 Jutrijp Hommes, overleden 02-05-1847. Wijmbritseradeel, huwt 22-08-1790 Woudsend. (zij is afkomstig van  Smallebrugge) met JAN GERRIJTS (BIJLSMA ) beroep Timmernan, oud 29 jaar, gedoopt 24-08-1760 Woudsend, overleden 14-06-1847 oud 86 jaar te Woudsend, ook gehuwd geweest met Rinske Hielkes en met Rigtje Jacobs.

 

5) BRUCHT GERBENS GROENHOF (zoon), geboren 21-03-1762 te Hemelumer Oldeferd. Zie verder hieronder GENERATIE 2

 

6) DIEUWKE GERBENS GROENHOF (dochter), gedoopt 14-03-1765 te Nijega, overleden 16-12- 1836 oud 71 jaar te Idzega, huwt 27-09-1789 te Nijega met INNE FOKKES VAN DER WAL, beroep Koemelker-Visser, huwde op 19 jarige leeftijd, geboren 17-12-1769 te Oudega, overleden 22-03-1832 oud 62 jaar te Idsega (Wijmbritseradeel.) zoon van Foeke Sijmens van der Wal en Nies Ennes,

 

7) GEESKE GERBENS (GROENHOF) (dochter) geboren 01-06-1766 te Eleahuizen, overleden 19-12-1833 te Sondel, huwt 14-06-1789 met HENDRIK MULDER, gedoopt 16-06-1765, overleden 03-08-1844, aangifte datum 03-08-1844, te Oude Mirdum (Gaasterland) oud 79 jaar te Gaasterland akte nr 11.

 

8) JESKE GERBENS (GROENHOF) (dochter) geboren 03-07-1768 te Elahuizen Nijega, overleden 25-11-1826 te Sneek, huwt 18-07 -1796 te Sneek met  NAMMEN JELTJERS (BOUMA), geboren ca 1758, overleden 29-01-1820 te Sneek.

 

9) JAN GERBENS (GROENHOF)  (zoon), gedoopt 19-08-1770 te Eleahuizen-Nijega, huwt 18-05-1800 oud 30 jaar te Gaastmeer met HILTJE JAN afkomstig van Gaastmeer.

 

10) HERRE GERBENS (zoon), geboren 15-12 -1772 te Eleahuizen-Nijega, overleden 24-08 -1844 oud 71 jaar (gehuwd) te Hemelumer Oldeferd, aangifte datum 26-08 -1844 akte nr A 32.

N.B. neemt in 1811 de achternaam GROENHOF aan wonend te Nijega Maire Koudum fol 149 v.

 

IN 1828 obligatie (Notaris) betreft een kapitaal van 800 gulden Hendrik Gerrits Mulder boer te Sondel , tevens als voogd over de minderjarige kinderen van wijle Haring Gerrits Mulder en Atie Herres van der Molen, HERRE GERBENS GROENHOF Boer te Nijega als Debiteur.

 

11) IMKJE GERBENS, geboren 01-12-1774 Eleahuizen, overleden 05- 11-1849 Gaasterland .

FAMILIENAAM IMKJE GERBENS neemt te BALK de achternaam GROENHOF aan, kinderen geen, de vader en grootvader zijn overleden.

 

terug naar overzicht

 

 

GENERATIE 2

 

2. BRUGT GERBENS (GROENHOF)

Geboren  21-03-1762 Jutrijp -Jommers. Overleden: 08-07 -1841 oud 79 jaar (gehuwd) te Hemelumer Oldeferd akte nr 29. Huwt 11-09-1796 oud 34 jaar te Nijega, trouw register hervormde gemeent Nijega-Elahuizen dtb nr 381 1667- 1810. met PETRONELLA JACOBS BORMAN, geboren 17-08-1778 te Nijenga, gedoopt 21-08-1778 te Nijenga dochter van Jacob Cristiaan Borman beroep schoolmeester en Janneke Goslings overleden 13-05- 1853 oud 75 jaar te Hemelumer Oldefer, aangifte datum 14-05-1853 akte nr 31  (In een overlijdensakte van haar dochter TRIJNTJE wordt zij genoemd P ETRONELLA JACOBA BONNEN.

 

 

In 1811 neemt Brugt Gerbens de achternaam GROENHOF aan, woonachtig te Oudega Maire Koudum fol 156v.

Tevens voor zijn kinderen allen wonend te Nijega, Jacob oud 14 jaar, Gerben oud 4 jaar, Trijntje oud 12 jaar , Jannigje oud 7 jaar. Aaltje oud 2 jaar,

 

 

KINDEREN UIT DIT HUWELIJK:

 

1. JACOB BRUGT (GROENHOF), geboren ca 1797. Zie verder hieronder GENERATIE 3

 

2. TRIJNTE BRUGT (GROENHOF), geboren ca 1800, overleden 06-09-1868 gehuwd oud 68 jaar te Sloten, aangifte datum 07 -09-1868, akte nr 1,  dochter van Brugt Gerbens Groenhof en PetronelIa Jacobs Bonnen. Huwt 22-12-1833 Gaasterland akte nr 24 met BOUWE TJITTES BRUINSMA, geboren ca 1797, overleden 23-02-1846, aangiftedatum 24-02-1846, oud 49 jaar (gehuwd) te Wonseradeel, akte nr 2.

 

3. JANNIGJE BRUCHT (GROENHOF), geboren ca. 1804 te Warns, overleden 15-04-1886 oud 81 jaar (gehuwd) te Hindelopen akte nr 16, dochter van Brugt Gerbens Groenhof en Petronella Jacobs BONNEN.

EERSTE HUWELIJK: (huwelijksakte Hindelopen 1827, tekst van de akte is: man TIEMEN DRIESENS VISSER oud 24 jaar geboren te Hindelopen. Ouders: Dries Siemens Visser en Eiland Andries. Vrouw JANNIGJE BRUGT GROENHOF oud 23 jaar geboren te Warns, Gemeente Hemelumer Oldeferd, ouders Brugt Gerbens Groenhof en Petronella Jacoba van Borman. N.B MOEDER VAN DE BRUID OVERLIJDT ALS PETRONELLA JACOBA BORMAN.

TWEEDE HUWELIJK: huwt 08-08-1830. Hindelopen akte nr 7 met (tekst van de akte is) man FOKKE TIETES DE BOER oud 32 jaar geboren te Workum, ouders Tiete Eeltje Lolke Lolkes, vrouw :JANNIGJE BRUGTS GROENHOF oud 26 jaar geboren te Warns Gemeente Hemelumer Oldeferd, ouders Brugt Groenhof en Petronella Jacoba Borman .

 

4. GERBEN BRUGT GROENHOF

geboren  ca 1806, waarschijnlijk  te Warns, overleden  11-04-1871 oud 64 jaar gehuwd aangifte datum 11-04-1871  akte nr 33. Huwt  27-03-1834 Hemelumer Oldeferd akte nr 8 met AAGJE IEKES YKEMA geboren 27-06-1812  te Langweer dochter van: Yke Klazes Ykema en Klaaske Minnerts, overleden 17 -12-1885 oud 73 jaar (weduwe )Hemelumer Oldeferd aangifte datum 17-12-1885 akte nr 82.

 

5. AALTJE BRUGT GROENHOF, geboren ca 1809 overleden  09-06-1885 (gehuwd) oud 75 jaar  te Hindelopen  akte nr 12. Huwt 11-06-1828 te Hemelumer Oldeferd  akte nr 12 met PIE TER BAUKES PUT TER, geboren  ca 1779, overleden 11-01-1865 (gehuwd) oud 65 jaar te Hemelumer Oldeferd, aangifte datum 12-01-1865 akte  nr A5.

 

6. JAN BRUGT GROENHOF, geboren 01-02-1813 te Hemelumer Oldeferd, aangifte datum 06-02-1813 akte  nr 6. Huwt 30-03-1839  te ‘s-Hertogenbosch akte  nr 31 met GERARDINA HERMINA van der ROS. Geboren ca 1816 te ’s-Hertogenbosch, dochter van Jacobes van der Ros en Phillippina Hornong.

 

7. CRISTIAAN BRUGT GROENHOF, geboren 10-03-1816 Hemelumer Oldeferd Maire Koudum, aangifte datum

12-03 -1816  akte nr 21, overleden 13-11-1880 oud 64 jaar (gehuwd)  te Wymbritseradeel, aangiftedatum 16-11-1880  akte nr 243. Huwt 08-06-1848 te Hemelumer Oldeferd  akte nr 24 met TJITSKE DOUWES REIDSMA, geboren 15-02-1825 Wymbritseradeel, aangifte datum 16-02 1825 akte nr 25, dochter van Douwe Sasker Reidsma en Antje Bauwes Alkema, overleden 12-05-1894 oud 70 jaar (weduwe)  te Wymbritseradeel

aangiftedatum,15 -05-1894 akte nr 69.

 

8. DURK BRUGT GROENHOF, geboren 22-05-1819 Hemelumer Oldeferd, aangifte datum 25-05-1819 blad nr 51, zoon van Brugt Gerbens Groenhof en PetronelIa JacobsBorman, overleden 07-03-1902 oud 82 jaar weduwnaar  te Workum, aangifte datum 08-03-1902 akte nr 1

Huwt 23-05-1846 oud 26 jaar Hemelumer Oldeferd  akte nr16 met YMKJE JOHANNES WIERSTRA, geboren ca 1823, overleden 30-03-1872, aangifte datum 02-04-1872, oud 49 jaar (gehuwd)  te Hemelumer Oldeferd

 akte nr 11.

 

terug naar overzicht

 

 

GENERATIE 3

 

3. JACOB BRUGTS GROENHOF

Geboren  ca 1797, overleden 01-10-1860, oud 63 jaar te Hemelumer Oldeferd, aangifte datum 01-10-1860 akte nr 103. Huwt 19-11-1821 te Hemelumer Oldeferd (akte nr 7) met KLAASKE EIBERTS VISSER, overleden: 18-03-1832, gehuwd oud 30 jaar  te Hemelumer Oldeferd, aangifte datum:19-03-1832 akte nr.11.

 

Tweede huwelijk: JACOB BRUGTS GROENHOF huwt na het overlijden van zijn vrouw KLAASKE EIBERTS VISSER opnieuw met NOLKJE CORNELIS VAN DEN BOSCH, geboren 02-03-1800; het huwelijk wordt voltrokken 06-02-1834  te Hemelumer Oldeferd  akte nr 3.

NOLKJE CORNELIS VAN DEN BOSCH was eerder gehuwd met Franke Jacobs Jongsma, geb. 1805, overl. 09-06-1832. Ze hadden twee kinderen: 1. Jacob, geb. 1829, 2. Intk, geb. 1831. (Bron: Tresoar, Leeuwarden)

 

Uit het eerste huwelijk met Klaaske is een zoon geboren:

(Of er meer kinderen zijn geboren is niet bekend)

1) BRUGT JACOBS GROENHOF   Zie verder hieronder GENERATIE 4

 

Uit het tweede huwelijk, tussen JACOB BRUGTS GROENHOF met NOLKJE CORNELIS VAN DEN BOSCH, worden geboren: (Bron: Tresoar, Leeuwarden)

1. Petronella, geb. 1834,

2. Corneliske geb. 1835.

3. Corneliske geb. 1838.

4. Levenloos kind  1840.

5. Christiana  geb. 1841,

6. Grietje geb. 1843.

 

terug naar overzicht

 

 

GENERATIE 4

 

4. BRUGT GROENHOF

Geboren 12-12-1821 Hemelumer Oldeferd, aangifte datum15-12-1821 akte nr 96, zoon van Jacob Brugt Groenhof en Klaaske Eyberts Visser, overleden  19-06-1873 (weduwnaar) oud 51 jaar. Aangifte datum 19-06-1873 akte nr 49. Huwt 16-05-1852 Hemelumer Oldeferd  akte nr. 4. met MARTJE DURKS VERMEULEN, geboren 18-10-1828 Hemelumer Oldeferd, aangifte datum 20-10-1828 akte nr 65, overleden 03-06-1865 (gehuwd) oud 36 jaar, aangifte datum 04-06-1865 akte nr 64, dochter van Dirk Willems Vermeulen en Geertruida Sybrens Potma.

N.B. Het is mogelijk dat er een tweede huwelijk geweest na het overlijden van MARTJE in de periode 1865-1873.

 

KINDEREN UIT DIT HUWELIJK:

 

1. JACOB GROENHOF, geboren 27 -08-1853 te Koudem Hemelumer Oldeferd. Zie verder hieronder GENERATIE 5

 

2. DURK GROENHOF, geboren  20-11-1859, Hemelumer Oldeferd, akte nr 104.

 

3. KLAAS GROENHOF, geboren  03-12-1864, aangifte datum 05-12-1864, Hemelumer Oldeferd akte nr 14.

 

terug naar overzicht

 

 

GENERATIE 5

 

5. JACOB GROENHOF

Geboren  27-08-1853, Koudum Hemelumer Oldeferd, akte nr 88, aangifte datum 29-08-1853. Huwt 14-05-1876 Workum (akte nr 19) met  ANTJE POSTHUMA (wordt ook genoemd POSTMA), geboren  29-10-1855 Workum, aangifte datum 30-10-1855 akte nr 84, dochter van Jelle Jelles Posthuma en Rinkje leges Lieklema,  overleden  08-01-1888 oud 32 jaar Workum, aangifte datum 09-01-1888 akte nr 5.

 

KINDEREN UIT DIT EERSTE HUWELIJK:

 

1. BRUGT GROENHOF, geboren  Workum 02-11-1876, aangifte datum 02-11-1876. Workum, akte nr 123.

 

2. JELLE GROENHOF, geboren  02-12-1878. Zie verder hieronder GENERATIE 6

 

3. MARTJE GROENHOF geboren  22-11-1882 Workum, aangifte datum 23-11-1882, akte nr 139.

Vader afwezig is schipper. Overleden  19-05-1901 oud 18 jaar  te Stavoren. Aangifte datum 20-05-1901.

akte nr 3

 

4. RINKE GROENHOF, geboren 28-12-1884? Workum, aangifte datum 29-12-1882, akte  nr154.

Aanvulling op de  akte . Er is omschreven akte gerectificeerd bij vonnis van de arrondissement Rechtbank  te Leeuwarden dd 21-06-1909 waarbij familienaam moeder veranderd wordt in Posthuma

Gehuwd  met Marytje Snel te Broekerhaven, woonde later  te Medemblik.

 

5. DURK GROENHOF, geboren  24-12-1887 Workum, aangifte datum27-12-1887 akte  nr 117

zoon van Jacob Groenhof en Antje Postma. Gehuwd.

NB deze akte wordt gerectificeerd door de rechtbank te Leeuwarden 20- 06 -1910, waarbij de naam van de moeder veranderd wordt in POSTHUMA. Huwt ca 1907-1910

 

NB DURK is het laats te kind van Antje POSTHUMA gezien zij overlijdt op 08-01-1888 oud 32 jaar. Zes maanden later huwt JACOB GROENHOF voor de tweede maal.

 

TWEEDE HUWELIJK VAN JACOB GROENHOF:

JACOB GROENHOF (oud 35 jaar) geboren  te Koudum 27-08-1853. Huwt 28-07-1888 te Wijmbritseradeel (akte 84) met YTTJE PRA TER, (oud ca 24 jaar) dochter van Cornelis Prater en Yttje Verwer, geboren 12-01-1864 Hemeler Oldeferd, overleden 04-04-1899 oud 35 jaar (gehuwd)  te Stavoren, aangifte datum 05-04-1899. Het huwelijk heeft ruim 10 jaar geduurd.

KINDEREN; ER ZIJN GEEN KINDEREN GEVONDEN.

NB 2 jaar na het overlijden van YTTJE PRA TER HUWT JACOB GROENHOF VOOR DE DERDE MAAL

 

DERDE HUWELIJK VAN JACOB GROENHOF:

JACOB GROENHOF, geboren Koudum 27-08-1853. Huwt 26-07-1900 te Hoogezand met RIKSTE SCHUTTE.

Vader bruidegom Brugt Jacobs Groenhof, moeder bruidegom Martje Ourks Vermeulen. Vader bruid Albert Schutte, moeder bruid Reina Driesman.

Beroep bruidegom: schipper, oud 46 jaar, bruid 37 jaar. Weduwnaar van Yttje Prater. Zij verschilde in leeftijd 9 jaar; er zijn momenteel 2 kinderen gevonden welke jong zijn overleden .

KINDEREN UIT DIT HUWELIJK:

1.LEVENLOOS KIND.

Geboren/overleden 08-10-1901, aangiftedatum 09-10-1901, te Dantumadeel akte nr 175

2.ALBERT GROENHOF, geboren 1902, overleden  06-11-1902. Aangifte 11-11-1902 (oud 10 weken)  te Giethoorn, akte nr 17, gedaan  te Stavoren.

 

terug naar overzicht

 

 

GENERATIE 6

 

6. JELLE GROENHOF

Geboren 02-12-1878 in Heidenschap, aangifte Workum, aangifte datum 03-12-1878. Akte 139, zoon van Jacob Groenhof en Antje Postma, overleden 16-08-1947 Enkhuizen. Huwt 15-09-1900 gemeente Wijmbritseradeel, akte nr 92 met JANTJE KAMERLING, geboren 22-08-1880 te Heeg, aangifte datum 24-08-1880 akte nr 279, overleden 11-09-1962 (weduwe) oud 82 jaar Enkhuizen. Dochter van Kornelis Kamerling (van beroep Aannemer)  te Heeg en Popke Reyenga. Zie de stamreeks van Kornelis Kamerling.

Op een briefje (familie bezit) had Jelle Groenhof geschreven: Al onze kinderen zijn gedoopt in de Nederlands Hervormde Kerk te HEEG. Getekend 11 oktober 1945  Drie Groene Eikels no 4 Enkhuizen.

Jelle Groenhof was eigenaar van de Tjalk Hollandia.

 

 

De Tjalk Hollandia is gebouwd in 1901 bij scheepswerf Mulder  te Vierlaten, een dorp even ten westen van Groningen.

JELLE GROEN HOF liet het schip rond bouwen, minder plomp en rechthoekig dan de traditionele Groninger schepen wat goed is te zien aan de vorm. Het was een Tjalk met een relatief iets groter laadvermogen dan de wat rondere en snellere Friese Tjalken. Het was een stoer schip en geschikt om de Noordzee mee  te bezeilen.

De vader van Jelle, Jacob Groenhof, was …

 

Lees verder…

 

 

 

 

KINDEREN UIT DIT HUWELIJK:

1. ANTJE GROENHOF, geboren 12-12-1900 Heeg gemeente Wymbriseradeel, aangifte datum 15-12-1900 akte  nr 314. Overleden 24-04-1988 oud 87 jaar weduwe in het ziekenhuis  te Hoorn.

Schippersdochter en later schippersvrouw samen met Lammert. Huwt 14-06 -1922 te Stavoren akte nr 3 oud 21 jaar met LAMMERT de BOER oud 27 jaar, geboren 19-12-1894 Heeg aangiftedatum 20-12-1894 akte nr 279, zoon van OEPKE de BOER en HELENA MARIA STEGINGA.

 

2. CORNELIS GROENHOF, geboren 23-01-1902 Heeg gemeente Wymbritseradeel, aangifte datum, 24-01-1902. akte nr 19, overleden 03-09-1978 (gehuwd)  te De Koog Texel.

Tekst: De Heer is mijn schipper. Hij waakt op de brug . Hij stuurt ook mijn leven, door storm en door regen. Op hem kan ik bouwen, in Hem vind ik rust. Begraven op het kerkhof in het dorpje de Waal  te Texel.

Huwt 12-11-1925 Texel met KEUNJE BAKELAAR, Geb:18-02-1907 te Texel. Overl: 24-11-1992 te Texel.  Dochter van Paulus Bakelaar en Cornelia Brouwer.

Kinderen:

1.Janny Groenhof, geb. 24-09-1926 te Texel, weduwe van Hans Albers afkomstig uit Bremerhaven. Kind van Janny en Hans:

1. Cristien Albers. Cristien heeft een zoon: Nick Albers. Nick heeft een dochter: Sierra Albers.           

2. Cornelis Groenhof, geb. 15-09-1927 Den Helder. Huwt te Den Helder met Tiny vd Giessen. Kinderen van Cornelis en Tiny:

1. Jeanette  Groenhof,

2. Corrie Groenhof,

3.  Annelies Groenhof,

4  Mia Groenhof.

3.  Paula Groenhof, geb.14-08-1945 te Texel. Gehuwd geweest met Hylke Bruining, geb. 28-06-1943, zoon van Hans Bruining en Antje Sander. Twee kinderen van Paula en Hylke:

1. Peter Luc Bruining, geb. 27-02-1970,

2. Marcus Bruining, geb. 25-01-1973

 

 

3. POPKE geboren 06-05-1903 Heeg, overleden 13-03-1904 oud 10 maanden bij de Galemadammen  te Koudem, aangifte datum 15-03 1904 te Stavoren akte nr 4.

 

4. JACOB GROENHOF, geboren  06-03-1905 te Heeg, overleden Texel. Huwt 09-02 -1934 met KLAASJE DEN BRAVE.

Kinderen:

1. Jannie

2. Krina

3. Jelle

 

5. GERBRAND GROENHOF, geboren  12-05-1906 overleden 30-09-1906, oud 5 maanden,  te Oudeschild  Texel, aangiftedatum 03-10-1906 te Stavoren.

 

6. POPKJE GROENHOF, geboren  04-06-1907, Heeg. Overleden ongehuwd Leeuwarden.

 

7. MARTJE GROENHOF, geboren 21-04-1908 te Enkhuizen.  Zie verder hieronder GENERATIE 7

 

8. GERBRAND GROENHOF, geboren  01-02-1910 te Heeg, overleden 09-02-1911, oud 1 jaar, Heeg gemeente Wymbritseradeel, aangifte datum 16-02-1911 te Stavoren akte nr 8.

 

9. JELLE GROENHOF, geboren 3 1-01-1911 Heeg, overleden 21-04-1986 Enkhuizen. Ongehuwd.

 

10 AFKE GROENHOF, geboren Heeg 01-03-1912, overleden 15-05-1995 te Zaandam. Huwt  26-01-1939 Enkhuizen met WIJNAND SNIPPE, geb. 14-08-1910 te Vreeswijk, overleden 21-01-1996 te Zaandam.

Kinderen:

1. Wijnand Snippe, geb. 09-02-1941 te Enkhuizen. Woont in Orhalon, Hongarije (siuatie 2008)

Gehuwd geweest met Ank Louise (Ank) Schuurmans. Geb. 01-12-1944. Overleden 06-09-2003 te Heer Hugowaard. Kinderen:

1. Raphael Snippe, geb. 15-09-1972 te Zaandam, heeft één zoon

2. David Snippe, geb: 18-11-1974 te Zaandam, heeft één zoon.

2 Jelle Snippe, geb. 02-03-1946 te Enkhuizen, huwt te Hoofddorp 26-05-1976 Jacoba Elisabeth Pieternella Boot, geb.12-06-1948, één kind:

1. Michelle Louise, geb.12-01-1979 te Zaandam, huwt te Zaandijk 28-09-2007 met Arthur van Velzen, geb. 10- 06-1975 te Wormerveer.

3. Johanna Afke (Han) Snippe. Geb. 28-07-1948 te Enkhuizen. Huwt 09-10-1969 te Zaandam met Willem Aangeenbrug, geb. 31-01-1946  te Zaandam, zoon van Willem Aangeenbrug en Maartje Lubbes. Han en Willem hebben 3 kinderen:

1. Willem Aangeenbrug (Renkum), geb. 11-06-1972 te Wormerveer. Gehuwd geweest met Claudia Scholten, twee kinderen: Laura Aangeenbrug, geb. 04-04-1994 en Johan Willem Aangeenbrug, geb. 01-10-1995

2. Mirjam Aangeenbrug, geb. 19-11-1974 te Wormerveer. Woont samen met Patrick Weeteling, één kind: Sven Weeteling, geb. 17 -07-2006.

3. Franciska Aangeenbrug, geb. Zaandam  09-06-1979.

 

 

11 GERBRAND GROENHOF, geboren 29-04-1913 te Heeg, overleden  01-09-1913 oud 4 maanden te Heeg, aangiftedatum 06-09-1913, Stavoren.

 

12 GERBRAND GROENHOF, geboren 23-06 -1919 te Heeg. Huwt  11-06-1940  te Leeuwarden met ANTJE KLEINMAN.

Kinderen:         

1. Gerda

2. Age

3. Renee Ingrid Groenhof, geb. 08-10-1946 te Leeuwarden, huwt 28 -11-1972 te Leeuwarden met Hendrikus Johannes van der Ven, geb. 30-08-1942 te Berlicum. Zoon van Christianus van der Ven en Wilhelmina van Doorn. Henk is overleden op 4 augustus 1992.  Kinderen van Renee en Henk:

1. Naomi, geb. 26-04-1975 te Noordwijkerhout.

2. Samuel Christiaan (Sam), geb 28 -09-1978 te Leiden.

 

 

 

terug naar overzicht

 

 

GENERATIE 7

 

7. MARTJE GROENHOF

Geboren 21-04-1908 te Enkhuizen aan boord van de Tjalk de Hollandia liggend in de haven van Enkhuizen, overleden  21-07-2004 in het Bejaardentehuis Westerhof te Enkhuizen

Huwt 01-03-1934 Enkhuizen met DIRK ROOSENDAAL, geboren 19-09-1907 Enkhuizen, overleden 13-01-1957 te Enkhuizen, zoon van BERNARDUS ROOSENDAAL en MAARTJE KEES MAN.

Martje en Dirk zijn begraven op het Algemene begraafplaats te Enkhuizen